Το εύρος του εξοπλισμού μας


Όροι και προϋποθέσεις

Δήλωση απορρήτου Stannah

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018 3:46:35 μμ

Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο αποτελεί τη δήλωση απορρήτου του Ομίλου εταιρειών Stannah. Με τον όρο «Stannah» αναφερόμαστε στις εξής εταιρείες:

Οι θυγατρικές της Stannah στο εξωτερικό λειτουργούν βάσει των δηλώσεων απορρήτου που αφορούν τις τοπικές αγορές τους.

Στοιχεία επικοινωνίας

[Stannah Data Protection Team] Ομάδα προστασίας δεδομένων Stannah
Watt Close
East Portway
Andover SP10 3SD
UK

dataprotection@stannah.co.uk
+44 1264 364311

Πληροφορίες που διατηρούμε

Η Stannah ενδέχεται να διατηρεί τα παρακάτω στοιχεία για εσάς:

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Για ορισμένα προϊόντα, μας βοηθάει η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών που ορίζονται ως «ευαίσθητες», όπως πληροφορίες για παθήσεις υγείας. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τους συμβούλους πωλήσεών μας για να τους βοηθήσουν στον καθορισμό του προϊόντος, από τις ομάδες εγκατάστασής μας, από τις ομάδες σέρβις μας ή από άλλες ομάδες, για την παροχή του πλέον κατάλληλου προϊόντος ή υπηρεσίας σε εσάς. Ζητούμε πάντα την άδειά σας για την αποθήκευση και την επεξεργασία ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες διατηρούνται πάντα με ασφάλεια.

Αιτήματα εξαπάτησης

Δυστυχώς, συχνά λαμβάνουμε αιτήματα εξαπάτησης για φυλλάδια. Τα περισσότερα τέτοια αιτήματα γίνονται περιπαικτικά, αλλά ορισμένες φορές έχουν κακόβουλη πρόθεση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς αδυνατούμε να παράσχουμε πληροφορίες για τον αποστολέα του αιτήματος, συμπεριλαμβανομένων φωτοτυπιών των κουπονιών, ηχογραφήσεων κλήσεων, διευθύνσεων IP κ.λπ., και θα τις παράσχουμε μόνο στην αστυνομία.

Υπεύθυνοι εύρεσης πιθανών πελατών

Όταν τα δεδομένα σας μας μεταβιβάζονται από τρίτο μέρος, όπως ένα κατάστημα ειδών κινητικότητας ή άλλον επί πληρωμή υπεύθυνο εύρεσης πιθανών πελατών, κοινοποιούμε σε αυτούς επαρκείς πληροφορίες για λογιστικούς και διοικητικούς σκοπούς.

Τρίτοι πάροχοι δεδομένων

Διασφαλίζουμε ότι όλα τα δεδομένα που αγοράζουμε προέρχονται από αξιόπιστη πηγή και είμαστε σαφείς σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο εξασφάλισης αδειών, τον έλεγχο των δεδομένων σε σχέση με υπηρεσίες προτίμησης και τη συλλογή και τη διατήρησή τους σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Διατήρηση δεδομένων

Όταν επικοινωνείτε μαζί σας, διατηρούμε τα δεδομένα σας για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματός σας, εκτός εάν μας ζητήσετε εκ των προτέρων να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας. Εάν μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας σε έναν φάκελο καταστολής για αντιστοίχιση με τυχόν δεδομένα τρίτων που ενδέχεται να αγοράσουμε και δεν θα λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ ή οποιαδήποτε πληροφορία από εμάς.
Εάν αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από εμάς, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας και μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, για σκοπούς τυχόν μελλοντικής μετασκευής και αξιώσεων ευθύνης σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ηχογραφήσεις κλήσεων

Ηχογραφούμε ορισμένες κλήσεις, για σκοπούς εκπαίδευσης και παρακολούθησης. Όταν οι κλήσεις ηχογραφούνται, θα ειδοποιείστε πριν συνδεθείτε με έναν εκπρόσωπό μας.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παρακολουθούμε τις ροές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενδέχεται να απαντούμε σε σχετικά σχόλια.

Χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας
Απαντήσεις στα αιτήματά σας

Εάν υποβάλλετε κάποιο αίτημα για πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και μας παρέχετε τα στοιχεία σας, θα τα χρησιμοποιούμε για την εκπλήρωση του αιτήματος και την κατά διαστήματα παρακολούθηση αυτού. Η διαδικασία απάντησης και παρακολούθησης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα. Θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διακοπεί η επικοινωνία ανά πάσα στιγμή.

Μάρκετινγκ

Τα στοιχεία σας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για την αποστολή πληροφοριών μάρκετινγκ προς εσάς, σχετικών με το αίτημά σας, για μέγιστη περίοδο δύο ετών μετά την αρχική επικοινωνία σας.
Θα ζητάμε τη ρητή συναίνεσή σας για τυχόν πρόσθετη δραστηριότητα μάρκετινγκ, π.χ. εάν θέλουμε να σας στείλουμε κάτι που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρει, αλλά δεν σχετίζεται με το αρχικό αίτημά σας. Διατηρούμε αρχείο του χρόνου και του τρόπου που εξασφαλίσαμε τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Διαχείριση του αιτήματος και των αγορών σας

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στη διαχείριση του αιτήματός σας και τυχόν μεταγενέστερης αγοράς.
Εάν αγοράσετε ένα προϊόν της Stannah, ενδέχεται να σας στείλουμε αντίτυπο του εξαμηνιαίου περιοδικού πελατών μας, Stannah Talk. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτή την αποστολή, ανά πάσα στιγμή.

Σύσταση σε τρίτους

Στις περιπτώσεις που αδυνατούμε να σας προσφέρουμε άμεσα ένα προϊόν, αλλά διαθέτουμε διανομέα ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει, θα ζητούμε την άδειά σας για να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας και θα διατηρούμε αρχείο για διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς.

Έρευνα αγοράς

Κατά περιόδους πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς, είτε άμεσα είτε μέσω ανεξάρτητων τρίτων, για να καταλάβουμε καλύτερα την αγορά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να διαμορφώσουμε τα δεδομένα μας βάσει των πληροφοριών που μας παρέχετε και τυχόν δεδομένων που αποκτούμε από εξωτερικές πηγές, για να εντοπίσουμε σχετικές ομάδες με τις οποίες θα επικοινωνήσουμε.

Ικανοποίηση πελατών

Είναι εξαιρετικά χρήσιμο για εμάς να κατανοούμε πόσο ικανοποιημένοι είστε από την εμπειρία σας με τη Stannah. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να λάβετε μέρος σε μια έρευνα ικανοποίησης πελατών της Stannah, έντυπα ή ηλεκτρονικά, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για την παρακολούθηση της απόδοσής μας και τυχόν θεμάτων που θίγουν οι πελάτες μας.
Ενδέχεται να σας προσκαλέσουμε να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική κριτική πελάτη μέσω υπηρεσίας τρίτου. Αυτοί οι οργανισμοί θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας εκ μέρους μας και δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για δικούς τους σκοπούς.
Κατά διαστήματα, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας σε υπηρεσίες ανεξάρτητης διαπίστευσης, ενδέχεται να σας καλούμε να λαμβάνετε μέρος σε έρευνες που θα χρησιμοποιούνται από τους παραπάνω τρίτους για την παρακολούθηση της απόδοσής μας σε σχέση με τα κριτήριά τους. Ωστόσο, δεν θα κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε αυτούς τους οργανισμούς.

Δημιουργία προφίλ και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας παρέχετε και τις πληροφορίες που ενδέχεται να εξασφαλίζουμε από υπηρεσίες τρίτων, δημιουργούμε προφίλ των δεδομένων σας, π.χ. τύπος πελάτη, τοποθεσία, δημογραφικά στοιχεία, τομείς ενδιαφέροντος προϊόντων και υπηρεσιών, για να μπορούμε να προσαρμόζουμε τις πωλήσεις μας και τις επικοινωνίες μάρκετινγκ σύμφωνα με εσάς. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε τη δημιουργία προφίλ και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.
Ενδέχεται να πραγματοποιούμε πιστωτικούς ελέγχους, όπου είναι απαραίτητο, για συμβατικούς σκοπούς.

Cookies και παρακολούθηση δικτύου

Στους ιστοτόπους μας χρησιμοποιούνται διάφορα cookies και εικονοστοιχεία παρακολούθησης που μας βοηθούν να εξασφαλίζουμε ότι οι ιστότοποί μας παρέχουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες. Ανατρέξτε στη δήλωση cookies κάθε ιστοτόπου μας, για περισσότερες πληροφορίες.
https://www.stannah.gr/politiki-cookies/

Τα δικαιώματά σας

Κάθε άτομο έχει δικαιώματα σχετικά με τη χρήση των δεδομένων του. Αυτά είναι τα εξής:

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ από τη Stannah, μπορείτε να μας στείλετε email, να μας καλέσετε ή να μας γράψετε, στις παρακάτω διευθύνσεις:
Ομάδα προστασίας δεδομένων
Stannah
Watt Close
Andover
Hampshire SP10 3SD
+44 1264 364311

dataprotection@stannah.co.uk

Διόρθωση των στοιχείων σας

Είναι πολύ σημαντικό τα δεδομένα που διατηρούμε να είναι ενημερωμένα και σωστά. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν λανθασμένα δεδομένα και μπορείτε να το κάνετε γράφοντας ή στέλνοντας email στην Ομάδα προστασίας δεδομένων.

Υποβολή αιτήματος για να δείτε τα δεδομένα σας

Εάν θέλετε να δείτε αντίγραφο των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, απευθυνθείτε στην Ομάδα προστασίας δεδομένων. Συμπεριλάβετε τον αριθμό πελάτη σας, όπου είναι δυνατό και λεπτομέρειες για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Επεξεργασία πληροφοριών εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου

Ορισμένα εργαλεία και υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούμε επεξεργάζονται τα δεδομένα μας σε διακομιστές στις ΗΠΑ, βάσει του Πλαισίου Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ (https://www.privacyshield.gov/welcome). Αυτό εξασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό των δεδομένων, σύμφωνα με τις αποδεκτές αρχές στην ΕΕ.
Σε τυχόν άλλες περιστάσεις, όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε δεδομένα εκτός της ΕΕ ή εκτός του Πλαισίου Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα είναι ασφαλή και η επεξεργασία τους πραγματοποιείται βάσει συμβατικών συμφωνιών που παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως αυτό που παρέχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κοινοποίηση των στοιχείων σας

Εντός της Stannah

Οι πληροφορίες για εσάς και τα προϊόντα μας που διαθέτετε ενδέχεται να χρησιμοποιούνται σε όλο τον Όμιλο Stannah, προκειμένου να απαντούμε στο αίτημά σας ή/και να επικοινωνούμε μαζί σας και για τους εξής σκοπούς:

Με άλλους οργανισμούς

Ενδέχεται να κοινοποιούμε πληροφορίες σε άλλους οργανισμούς, όταν ισχύουν τα παρακάτω:

Όταν κοινοποιούμε δεδομένα σε εκπροσώπους και υπεργολάβους, βεβαιωνόμαστε ότι υποστηρίζονται από γραπτή σύμβαση και ότι τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε χειρισμό με εμπιστευτικότητα και ασφάλεια, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
Η Stannah δεν πουλάει, κοινοποιεί ή παρέχει οποιαδήποτε δεδομένα σε εξωτερικές εταιρείες για σκοπούς μάρκετινγκ αυτών των εταιρειών.

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Όλα τα δεδομένα μας τηρούνται σε ασφαλείς διακομιστές ή ασφαλή, ιδιωτικό χώρο αποθήκευσης cloud. Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα την ασφάλεια των δεδομένων και χρησιμοποιούμε ένα εύρος εργαλείων, πρωτοκόλλων και υπηρεσιών για να διασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων.

Καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας από εμάς

Εάν θέλετε να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας από εμάς, επικοινωνήστε με την:
Ομάδα προστασίας δεδομένων
Stannah
Watt Close
East Portway
Andover SP10 3SD

Τηλ.: +44 1264 364311
dataprotection@stannah.co.uk
Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο Επίτροπου Πληροφοριών.
Γραφείο Επίτροπου Πληροφοριών
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
+44 303 123 1113


 

Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε για τελευταία φορά την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018 3:46:35 μμ.
Για να λάβετε αντίγραφο της τελευταίας έκδοσης, επικοινωνήστε μαζί μας ή ανατρέξτε στον ιστότοπό μας, https://www.stannah.gr/
Διατίθεται σε διαφορετικές μορφές, κατόπιν αιτήματος.